Skip to content
22 632 55 25 22 632 55 25
22 632 55 25 22 632 55 25

Comarch BI

Business Intelligence to proces przekształcenia dużych ilości danych w informację oraz przekształcenia tej informacji w przydatną wiedzę, która umożliwia podejmowanie decyzji, wpływając na poziom konkurencyjności
przedsiębiorstwa. 

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z wdrożenia rozwiązania BI w Twoim przedsiębiorstwie jest możliwość wyposażenia pracowników w zestaw specjalistycznych narzędzi do tworzenia zaawansowanych i kompleksowych analiz, umożliwiających natychmiastowy wgląd w dane niezbędne do ich wygenerowania. W środowisku pracy, w którym kluczowe dane są na wyciągnięcie ręki, łatwiej realizować wyznaczone cele.

Comarch BI

Kluczowe narzędzie w analizie danych biznesowych

Comarch BI

Raportowanie BI – elastyczne i przejrzyste narzędzie do tworzenia i zarządzania raportami w obrębie całego przedsiębiorstwa.

    

Mobilny Business Intelligence – rozwiązanie
dające stały dostęp do aktualnych
informacji w przedsiębiorstwie, zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebujesz.

 

Zaawansowana analityka – możliwe rozszerzenie
standardowego zakresu projektu o predykcję przyszłych zdarzeń, odkrywanie wzorców
i anomalii oraz identyfikację zmiennych i relacji.

 

Rozwiązania dedykowane – zakres rozwiązań obejmuje zarówno analizę, budowę, jak
i wdrożenie rozwiązań hurtowni danych.

 

Gotowe produkty – zakres rozwiązań obejmuje
analityką większość obszarów w systemach Comarch ERP (np. Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL)

Podejmuj lepsze decyzje z Comarch BI

Wgląd w działalność
przedsiębiorstwa

Bieżąca i rzetelna informacja z większości aspektów działalności firmy.

Usprawnienie procesu
podejmowania decyzji

Dane na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa są czytelne i przekrojowe. Na ich podstawie kierownictwo ma możliwość podejmowania trafnych
decyzji biznesowych oraz poznania trendów.

Poprawa wydajności firmy

Platforma analityczna zapewnia wzrost wydajności, dostarczając
wiarygodne informacje zarządcze pozwalające na eliminowanie zbędnych kosztów oraz wzrost przychodów.

Obniżenie kosztów
prowadzenia analiz

Dzięki zastosowaniu intuicyjnych obszarów biznesowych, system szybko odpowiada na postawione zapytania, a budowa nawet skomplikowanych sprawozdań i zestawień sprowadza się do prostej metody Drag&Drop.

 

Comarch BI Point

Comarch BI Point to nowoczesne narzędzie raportowe, za pomocą którego możesz analizować dane dotyczące Twojego biznesu również w modelu chmurowym. Comarch BI Point to aplikacja do samodzielnej wizualizacji danych, która udostępnia przejrzysty interfejs cechujący się wysoka intuicyjnością. Za jej pomocą, nie posiadając zaawansowanych umiejętności informatycznych, możesz tworzyć pełny zakres czytelnych raportów lub interaktywnych dashboardów.

Dzięki zgromadzeniu wszystkich analiz w jednym miejscu Comarch BI Point daje konkretną, przekrojową wiedzę o każdym obszarze działalności firmy. Atrakcyjne i różnorodne formy wizualizacji danych pozwolą Ci odnaleźć zależności między danymi, a także odszukać odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania Twojego biznesu.

Comarch BI

Comarch ERP BI

Business Intelligence dla firm, które posiadają system Comarch ERP lub poszukują systemu ERP z rozszerzoną analityką.
Business Intelligence dla systemów Comarch ERP pozwala w pełni zrozumieć i wykorzystać gromadzone w nim dane. To nie tylko zestawy predefiniowanych raportów i pulpitów managerskich pozwalających na bieżące monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa, ale także możliwość tworzenia ad-hoc dowolnych analiz opartych na danych pochodzących z systemu Comarch ERP.
Business Intelligence jest dostępny w każdym z systemów Comarch: Comarch ERP XL, Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima, Comarch CEE i innych.

 

Zapytaj o Comarch BI dla Twoje firmy

Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w naszym dziale sprzedaży: