Skip to content
22 632 55 25 22 632 55 25
22 632 55 25 22 632 55 25

Comarch HRM

Comarch HRM

Comarch HRM (Human Resources Management) to oprogramowanie do zarządzania pracą oraz do samoobsługi pracowniczej. Dzięki aplikacji Comarch HRM zarządzanie pracownikami w Twojej firmie może stać się efektywniejsze. To praktyczne rozwiązanie technologiczne powstało z myślą o Klientach – jako odpowiedź na oczekiwania w zakresie skutecznego, szybkiego i łatwego dostępu do danych etatowych, wydruków, kwalifikacji, umów cywilnoprawnych, planu i czasu pracy oraz ocen okresowych, nieobecności i delegacji. Program Comarch HRM, dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób.

Aplikacja do samoobsługi pracowniczej, wspierająca dział kadr

Comarch HRM to mobilne biuro, które ułatwia pracę kierownikom i kadrze menadżerskiej oraz pracownikom działów personalnych. Program Comarch HRM, dzięki pełnej integracji z modułami kadrowo-płacowymi w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum, pozwoli Ci sprawować kontrolę nad firmą w kompleksowy sposób.

Comarch HRM

Efektywne zarządzanie pracą z aplikacją HRM

Lista pracowników – ewidencja umów zleceń i kwalifikacji

Planowanie pracy z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów oraz przegląd dokumentów pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy.

Obsługa pracy zdalnej

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną z kontrolą limitu rocznego i pracę zdalną stałą z możliwością określenia miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Zarządzanie urlopami

i nieobecnościami

Planowanie oraz zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych. Podgląd grafiku pracy, z poziomu którego możesz zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy Twojego przedsiębiorstwa.

Plan i czas pracy

Zarządzanie czasem i planem pracy wszystkich podwładnych. Kontrola naruszeń planu pracy wykonywana automatycznie przy wprowadzaniu zmian w grafikach.

 

Comarch HRM

Rekrutacja – twórz oferty pracy, rekrutuj wykorzystując aplikację i oficjalną stronę www Twojej firmy.

    

Ocena pracownika – motywuj swój zespół poprzez dopasowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa system okresowej oceny oraz samodzielnie twórz wzory arkuszy samooceny dla pracowników.

 

Zarządzanie delegacjami – przyznawaj zaliczki, planuj i zatwierdzaj delegacje w każdym miejscu i o każdej porze.

 

Szkolenia – twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądaj archiwalne i planowane szkolenia.

Korzyści dla pracowników

Samoobsługa pracownicza

Po zalogowaniu do aplikacji widoczny jest panel bieżących powiadomień o zaplanowanych i zatwierdzonych urlopach, szkoleniach i delegacjach. Dostępne są następujące funkcjonalności:

  • wniosek o pracę zdalną
  • określenie swojej dyspozycyjności
  • dostęp do grafiku urlopowego, limitu urlopowego
  • wniosek urlopowy czy inną nieobecność lub delegację
  • dodawanie dokumentów w formacie PDF do elektronicznej teczki osobowej (e-teczki)
  • informacje związane z PPK
  • potwierdzanie zaznajomienie się z oceną pracowniczą, celami i zadaniami na dany okres
Comarch HRM

Wszystkie te czynności można wykonać w każdym miejscu i o każdej porze!

Wystarczy, że urządzenie jest wyposażone w aplikację Comarch HRM (komputer, laptop, smartfon lub tablet) i ma dostęp do Internetu. Program jest w pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP. Aplikacja jest dostępna w językach: polskim, ukraińskim i angielskim.

 

Interesujące? Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli chcesz kompleksowo zarządzać czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników Twojego przedsiębiorstwa kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek będziesz przebywać – korzystaj z programu Comarch HRM. Więcej informacji o tej funkcjonalności znajdziesz w naszym dziale sprzedaży: