Skip to content
22 632 55 25 22 632 55 25
22 632 55 25 22 632 55 25

Rozwiązania dedykowane

Optymalizujemy działanie Twoich obecnych systemów. Wykonaliśmy wiele modyfikacji w poszczególnych funkcjonalnościach systemów Comarch ERP, w obszarach takich jak:  handel i logistyka, projekty, produkcja, księgowość, kadry-płace. Oferujemy zarówno prace dotyczące modyfikacji standardowych raportów i wydruków, jak również tworzenia dedykowanych wydruków i niestandardowych analiz oraz aplikacji i integracji z innymi systemami. 

 
 
Od 25 lat tworzymy rozwiązania informatyczne


Doświadczenie we wdrożeniach systemów dla przedsiębiorstw z różnych branż pozwoliło nam stworzyć wiele rozwiązań biznesowych, które oczywiście dostosowujemy do indywidualnych potrzeb firm. Specjalizujemy się w budowie wydajnych narzędzi informatycznych, zapewniając stałą obsługę, kontrolę oraz wsparcie stworzonych rozwiązań.

Potrzebujesz niestandardowych rozwiązań w systemie Comarch ERP? Wykonujemy:

• bazy danych
• hurtownie danych
• aplikacje biznesowe
• aplikacje mobilne
• rozwiązania internetowe, portale korporacyjne klasy B2B, B2C, B2E
• oprogramowanie integrujące systemy informatyczne
• raporty oraz wielowymiarowe dane

Rozwiązania dedykowane
 
Tworzenie oprogramowania z myślą o efektywności

Działamy w oparciu o najnowsze technologie, które pozwalają nam na oferowanie najbardziej wydajnego i profesjonalnego oprogramowania. Stosujemy kompleksowe podejście do realizacji projektów: od strategii i analizy procesów, poprzez implementację, testowanie i wdrożenie systemu do stałej opieki serwisowej. Naszym atutem jest wiedza zdobyta podczas pracy z najlepszymi polskimi firmami. Projekty tworzymy indywidualnie dla każdego Klienta, z którym razem wypracowujemy najlepsze rozwiązania.

Wybrane rozwiązania dedykowane do systemu Comarch ERP XL:

Windykacja

Im większa skala działalności – liczba klientów i wystawianych faktur – tym ważniejsze dla firmy jest zarządzanie należnościami. Szukasz narzędzia, które sprawi, by system sam o określonej porze dnia wybrał przeterminowane na dany dzień płatności oraz rozesłał mailem informację do kontrahentów zawierającą listę przeterminowanych dokumentów? Nasze rozwiązanie gwarantuje uproszczenie, zorganizowanie i zautomatyzowanie windykacji.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie naszego rozwiązania:
Wszystkie operacje wykonywane automatycznie – po zdefiniowaniu procesu windykacji ręczna ingerencja operatora programu nie jest już konieczna.

Kontroluj należności swoich kontrahentów

Operator programu ma możliwość definiowania elastycznego mechanizmu windykacji, na który składa się wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail z informacją o nieuregulowanych należnościach lub z wezwaniem do zapłaty. Na podstawie konfiguracji i zebranych danych program okresowo (raz dziennie, raz na tydzień), automatycznie przygotowuje maile o określonej treści do klientów, którym zbliża się termin płatności lub którzy mają ten termin przekroczony. W określonych sytuacjach program zapisuje zadania w module CRM (np. zadzwonić do klienta) i/lub generuje noty odsetkowe w Comarch ERP XL.

Rozwiązania dedykowane

Import kartotek towarowych

Mechanizm automatyzuje procesy zakładania kart towarowych w systemie comarch ERP XL.  Pracownik wypełnia formatkę Excel informacjami o nowym towarze: kod, nazwa, grupa towarowa, jednostka podstawowa, stawka VAT, kod EAN, normatywy, ceny sprzedaży i zakupu, dostawca, domyślny magazyn. Po zapisaniu do CSV pracownik wczytuje ją do mechanizmu, który automatycznie zakłada nowe kartoteki towarowe w systemie Comarch ERP XL.

Wyróżniki:

  • łatwe i szybkie zakładanie nowych kartotek towarowych
  • hurtowe tworzenie kartotek
  • przeciwdziałanie duplikacji kodów towarowych
  • zachowanie ciągłości numeracji LP

Kontrola błędów
Mechanizm przed importem wykonuje szereg testów walidacyjnych importowanego towaru, np. sprawdza czy towar o podanej nazwie nie został już wcześniej wprowadzony w systemie Comarch ERP XL. Import jest możliwy dopiero po wyeliminowaniu wszystkich zgłoszonych błędów. 

Oprócz obowiązkowych danych, narzędzie pozwala na wprowadzenie opcjonalnie informacji w następujących polach: kod EAN, 3 cenniki w różnych walutach, objętość i waga towaru, normatywy MIN, MAX i ZAM, dostawca, cena zakupu u wskazanego dostawcy, producent, kraj pochodzenia, kod PCN. Mechanizm korzysta ze wzorców towaru z grupy, do której zostaje zaimportowany.

Zautomatyzowane zakładanie wielu kartotek
Narzędzie znacznie przyspiesza proces gdy musisz utworzyć setki kartotek identycznych towarów, które różnią się np. tylko nazwą czy kodem.

Z nami dostosujesz Comarch ERP do swoich wymagań

Rosnące potrzeby rynku, skomplikowane procesy biznesowe powodują, że dla szeregu użytkowników standardowe rozwiązania dostępne w oprogramowaniu ERP są niewystarczające. Wykonujemy zarówno modyfikacje standardowych raportów, jak i wydruków (np. dopasowanie kolumn, wydruki uwzględniające specyficzne potrzeby firmy), jak również tworzymy dedykowane wydruki i niestandardowe analizy oraz  integracje z innymi systemami. Dostarczyliśmy wiele modyfikacji w poszczególnych funkcjonalnościach systemów Comarch ERP, w obszarach takich jak:  handel i logistyka, projekty,  produkcja, księgowość, kadry-płace. Skorzystaj z naszych usług już dziś!

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi i rozwiązania IT
mogą pomóc w transformacji Twojej firmy

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi i  rozwiązania IT mogą pomóc w transformacji Twojej firmy